Tại sao con bạn nên bắt đầu học ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ?

 Có rất nhiều điều thú vị cũng như những lợi ích mà bé có thể nhận được khi học ngoại ngữ, nhưng để tối đa hóa lợi ích mà trẻ có thể nhận được, thì trẻ phải bắt đầu học ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ.  Nghiên cứu cho thấy não bộ của trẻ nhỏ xuất hiện  khả năng học ngôn ngữ  từ trước, và trẻ bắt […]

Chi tiết »
0982929815