Phương pháp
PIERSM

10 Điểm nổi bật của phương pháp
PIERSM   Positive Innovative English Reinforcement
Giáo trình FasTrack English
bản quyền của Hoa Kỳ
Sử dụng công nghệ hiện đại
với bảng thông minh
Phương pháp học tập Zigzag tăng cường tương tác
Hệ thống phát âm chuẩn
được công nhận
trên toàn cầu
Lớp học sử dụng 100% tiếng Anh
nhưng không gây áp lực cho trẻ
Chú trọng tiếng Anh
đàm thoại và giao tiếp
Các đề tài học tập phong phú
với vốn từ vựng hơn 1000 từ cơ bản
Hào hứng say mê học tiếng Anh qua các bài hát và trò chơi
Kích thích 8 loại trí thông minh
giúp trẻ học Tiếng Anh tốt hơn
Không chỉ phát triển ngôn ngữ,
trẻ còn được phát triển nhiều kỹ năng

Đăng ký
học thử miễn phí

0982929815