Say I’m Sorry – Hãy nói lời xin lỗi – Bài hát tiếng Anh cho trẻ

Little Mandy Manners là một chuỗi chương trình dạy tiếng Anh trẻ em qua các bài hát tiếng Anh cho trẻ rât dễ thương. Không chỉ dạy tiếng Anh, các video còn truyền tải các thông điệp về ứng xử dành cho bé. Trong video này, bé được học cách sử dụng câu “I’m sorry”, để xin lỗi khi mình làm điều gì đó không đúng.

“At the playground,
When you’re playing ball
If you bump into someone,
Even if they don’t fall,
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

If you’re talking
with some friends on your team
And then you say a few things
That may seem kind of mean.
It’s important to say, “I’m sorry, ”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

If a window
Is broken by your had throw.
You need to fix it for them.
And there’s one thing you know…
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

Bài hát tiếng Anh cho trẻ

And if someone
Should say, “Sorry” to you.
You can say, “That’s okay. “
“I Often make mistakes too.”
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

Oh, “I’m sorry.”
When it comes from your heart.
Though it can’t fix what is broken,
It’s a really good start.
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.”

Các bố mẹ hãy tạo cho con mình một môi trường học Tiếng Anh Thông Minh không chỉ ở lớp mà còn ở nhà mình thông qua những trò chơi, bài học và bài hát tiếng Anh cho trẻ hấp dẫn. Đó cũng chính là điều mà các lớp học của ZigZag English muốn mang lại cho bé trong tất cả các lớp học của mình. Để trải nghiệm và hiểu thêm về phương pháp học Tiếng Anh Thông Minh,

Lượt đọc: 2,930